Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Szadku Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Szadku

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. Regionalny Turniej Sołectw współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał opracowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Szadku.

 

 
Operacja pn. "Regionalny Turniej Sołectw" współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem operacji "Regionalny Turnieju Sołectw" jest stworzenie szansy mieszkańcom sołectw na integrację , rozwój osobisty, podniesienie poziomu wiedzy na temat podejmowania inicjatyw do wlasnej działalności, rozbudzenie kreatywności, wyobraźni, poczucia przynależności do grupy i do regionu. Stworzenie szansy na promocje własną i regionu , możliwość wyjścia z ubóstwa dzieki założeniu własnej działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży własnych produktów. Poznanie tradycji poprzez zabawę , naukę , zdobywanie nowych umiejętności. Pokazanie młodzieży, że nastała moda na folklor. Integracja pokoleniowa. Podniesienie wiedzy społeczeństwa na temat możliwości uzyskiwania dotacji zwiazanej z rozwojem obszarów wiejskich. Tworzenie partnerstw pomiedzy mieszkańcami gminy, lokalnymi instytucjami sektora publicznego, przedsiebiorcami oraz organizacjami pozarządowymi.

Przewidywane wyniki:
Udział sołectw w Turnieju przyczyni się do zwiększenia integracji i aktywizacji społeczności lokalnej sołectw. Wspólne przygotowywanie programów artystycznych i stoisk rozbudzi kreatywność oraz poszerzy wiedzę mieszkańców. Każde z sołectw zaprezentuje również regionalne potrawy. Przyczyni się to do promocji lokalnych, opartych na tradycyjnych recepturach produktów, a co za tym idzie zwiekszy atrakcyjność województwa Łódzkiego. RTS przyczynia sie do szerokiego zaangażowania środowiska lokalnego zarówno uczestników turnieju jak i publiczności. Stanowi doskonały przykład szerokiej integracji środowiska lokalnego i promocji kultury ludowej.

Temat operacji:
Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich w celu tworzenia partnerstw na rzecz realizacji projektów nakierowanych na rozwój tych obszarów, w skład których wchodzą przedstawiciele sektora publicznego, sektora prywatnego oraz organizacji pozarzadowych. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego lub w obszarze rozwoju zielonej gospodarki, w tym tworzenie nowych miejsc pracy

Działanie:
Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnienie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.

Priorytet:
Wspieranie włączenia społecznego i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich oraz ograniczenie ubóstwa.

Cel:
Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Zapraszamy do udziału w Regionalnym Turnieju Sołectw, który odbędzie się 1.09.2019 r. na terenie rekreacyjnym przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Szadku.
Regionalny Turniej Sołectw to impreza wojewódzka pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego, Starosty Zduńskowolskiego oraz Burmistrza Gminy i Miasta Szadek.
Organizatorem jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Szadku, a partnerami Gmina i Miasto Szadek, Lokalna Grupa Działania "Podkowa" oraz Gminne Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Szadku.
Konkurs odbywa się w trzech kategoriach: potrawa regionalna, prezentacja artystyczna oraz wystawa rękodzieła. Dla laureatów przewidziane są nagrody pieniężne. Z uwagi na ograniczenie liczby uczestników do 30 reprezentacji, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń - zgłoszenia uczestników przyjmowane są do 23.08.2019 r. na załączonych kartach uczestnictwa.
Regionalny Turniej Sołectw realizowany jest w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
 
W załącznikach można pobrać regulamin imprezy oraz karty zgłoszeniowe.

Informujemy, że istnieje możliwość zarejestrowania się jako Partner KSOW w bazie partnerów! Można to zrobić na stronie internetowej KSOW. Zachęcamy do odwiedzenia portalu internetowego www.ksow.pl
 
 
 

ZAŁĄCZNIKI:

Regulamin Regionalnego Turnieju Sołectw

Utworzono dnia 29.08.2019, 09:59

Karta zgłoszeniowa - wystawa rękodzieła

Utworzono dnia 10.08.2019, 22:16

Karta zgłoszeniowa - prezentacja artystyczna

Utworzono dnia 10.08.2019, 22:16

Karta zgłoszeniowa - potrawa regionalna

Utworzono dnia 10.08.2019, 22:16

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Partnerzy: