Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Szadku Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Szadku

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Szadku

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Szadku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Szadku.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 •  część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 •  część opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 •  nie wszystkie filmy posiadają napisy dla osób niesłyszących
 •  nie wszystkie wymagane elementy posiadają stosowne nagłówki i etykiety

Wyłączenia

 •  filmy, zdjęcia multimedia i teksty opublikowane przed 23 września 2018 r.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dorota Gabryjączyk
 • E-mail: dyrektor@mgokszadek.com.pl
 • Telefon: 43 82 15 120

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Szadku
 • Adres: ul. Widawska 16, 98-240 Szadek
 • E-mail: dyrektor@mgokszadek.com.pl
 • Telefon: 438215120

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Szadku zlokalizowana jest w budynku przy ulicy Widawskiej 16 w Szadku.

Wejścia do budynku poprowadzone są poprzez utwardzone dojścia.
Budynek posiada dwa wejścia:

- Główne, umiejscowione przy ulicy Widawskiej 16
- Boczne, prowadzące bezpośrednio na salę widowiskową, umiejscowione od strony parkingu wewnętrzego na ulicy Widawskiej 16, wykorzystywane wyłącznie w dni kiedy odbywają się tam zajęcia lub inne organizowane tam wydarzenia.
 Osoby z niepełnosprawnościami mają zapewniony dostęp do budynku w następujący sposób – wejście od strony wewnętrzego parkingu posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych umożliwiający dostęp  do budynku osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich lub rodzicom z dziećmi w wózkach oraz osobom korzystającym z psa asystującego. Dla osób tych dostępna jest sala widowiskowa umiejscowiona na parterze. Istnieje możliwość przywołania pracownika za pomocą zamontowanego dzwonka przy drzwiach.

W budynku znajduje się jedna klatka schodowa. Schody wewnątrz budynku wyposażone są w poręcze.
W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Stanowiska postojowe dla samochodów z których mogą korzystać osoby z niepełnosprawnością są usytuowane przy ulicy Widawskiej 16, bezpośrednio przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Szadku.

W budynku nie ma urządzeń dla osób niewidzących lub słabowidzących oraz niesłyszących lub słabosłyszących. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Do siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Szadku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


Istnieje możliwość umówienia spotkania z interesantem w sali widowiskowej celem załatwienia sprawy i obsługi w dogodny dla niego sposób, poprzez wcześniejszy kontakt telefoniczny z sekretariatem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Szadku pod numerem tel. 43 821 51 20 lub poprzez e-mail na adres sekretariat@mgokszadek.com.pl

Nie dysponujemy możliwością skorzystania z obsługi tłumacza języka migowego, ale można skorzystać z pomocy osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną, w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Partnerzy: